Ponygewenning, dressuur, springlessen

Binnen SL-Stable zijn kinderen en volwassenen welkom om de paardensport te ervaren.

Kindjes zijn welkom vanaf 3 jaar en starten met ponygewenning. Tijdens deze individuele sessies wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met de verzorging van de pony, leren ze zich te oriënteren in de piste, ontwikkelen ze evenwicht op het paard en maken ze kennis met stap en drafwerk.

Kinderen en volwassenen kunnen eveneens spring- en dressuurlessen volgen.

Voor kinderen die geen rijervaring hebben wordt er gestart met individuele zitlessen zonder zadel (met een voltigeriem) aan de longe. Hierbij wordt er gestreefd naar een goed evenwicht en gevoel in stap, draf en galop.

Tijdens deze sessies leren de kids eveneens hun pony sturen en maken ze kennis met de basisvaardigheden van het paardrijden. Na enkele zitlessen wordt de transfer gemaakt naar het zadel. De kids leren lichtrijden, doorzitten, sturen in draf en overgangen rijden. Dit in een proces van aan de longe naar zelfstandig rijden. Doorheen dit proces wordt de galop met zadel aan de longe aangeboden. De ruiter evolueert in zijn evenwicht, gevoel en communicatie met de pony naar zelfstandig rijden. Op dat moment kan er doorgeschoven worden naar de groepsles.

Voor kinderen die wel rijervaring hebben starten steeds met een individuele proefles. Dit om na te gaan welke vaardigheden het kind bezit. Afhankelijk van deze testles zal er voorgesteld worden om enkele individuele lessen te volgen om bepaalde basisvaardigheden bij te sturen of kan het kind aansluiten bij een groepje ruiters van hetzelfde niveau. We hechten zeer veel belang aan de indeling van groepjes zodat de kinderen elkaar stimuleren in hun ontwikkelingsproces en niet remmen.

De groepslessen verlopen steeds in groepjes van +- 5 ruiters. De ruiters komen steeds minimum 15 minuutjes voor aanvang van de les om hun pony te verzorgen en op te zadelen.

Volwassenen met en zonder rijervaring zijn eveneens welkom. Hun ontwikkelingsproces verloopt identiek aan dat van de kinderen maar dan met paarden in plaats van pony’s.

Ook worden er dressuurlessen en springlessen aangeboden. Deze kunnen zowel individueel als in groep maar eveneens met eigen paard/pony of paard/pony van ons.